Aanbod

Begeleiden van leerkrachten: startend, zij-instroom of al langer voor de klas

Met plezier voor de klas! Voor iedere hulpvraag een juiste begeleiding. Dit kunnen specifieke hulpvragen zijn op het gebied van pedagogisch- of didactisch handelen, klassenmanagement of interactie in de groep. Of stapsgewijs opstarten van jouw eerste klas als je net start als leerkracht. Samen bekijken we wat de hulpvraag is en welke begeleiding hierbij nodig is. Dit kunnen bijvoorbeeld praktische tips of inspiratie zijn, samen les geven (co-teaching) of ondersteuning in de interactie met specifieke leerlingen.

Begeleiden van de school: als interim-intern begeleider / kwaliteitscoördinator

Als interim intern begeleider/kwaliteitscoördinator kan ik de (startende) IB-er begeleiden, meedenken in (het opzetten van) de kwaliteitszorg en zorgstructuur of tijdelijk de IB-taken overnemen in geval van ziekte of verlof. Met de hulpvraag als uitgangspunt kan de focus liggen op kwaliteitszorg of leerlingzorg.

Begeleiden van kinderen: individueel of in een kleine groep

Individuele of groepsgewijze begeleiding van kinderen, bijvoorbeeld door middel van Rots en Water.
Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining. In deze training wordt positieve invloed uitgeoefend op het zelfbeeld van kinderen en op de manier hoe ze met elkaar omgaan. Daarbij staan zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie centraal. Met spelletjes en oefeningen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden en weerbaarheid. Een training kan gegeven worden aan een kleine groep of individueel, tijdens of na schooltijd.

Vanuit mijn ervaring binnen verschillende rollen in het basisonderwijs kan ik goed meedenken.

ervaring

Ik ben enthousiast bezig tijdens mijn werk en houd van aanpakken.

aanpakken

Samen met andere onderwijsprofessionals het onderwijs beter maken.

samenwerken